OKRĘG 3

Stare Miasto, Centrum, Śródmieście Północ, Niebuszewo-Bolinko.

Image

Miasto tworzą projekty ludzi.

DANIEL
WACINKIEWICZ

Najlepsze pomysły powstają we współpracy. Jestem o tym przekonany. A przekonanie to wynika z doświadczeń.

Moje doświadczenie zawodowe, to doświadczenie pracy z ludźmi. Jestem wykładowcą na Uniwersytecie Szczecińskim, doktorem habilitowanym nauk prawnych i samorządowcem - kiedyś dyrektorem gabinetu prezydenta miasta, doradcą, a dziś zastępcą prezydenta.

Uczelnia i samorząd to moje dwie pasje. Jako prawnik, uczę młodych ludzi. Jako zastępca prezydenta odpowiadam za strategię rozwoju miasta, a także relacje z mieszkańcami. Z tej pracy płynie przekonanie, że to projekty mieszkańców tworzą miasto.

Dlatego

chcę współpracować, łączyć pomysły i idee, działać dla miasta, dla Szczecina, który jest wyjątkowy, ponieważ tworzą go nasze inicjatywy. W taki Szczecin wierzę, w miasto powstające dzięki mieszkańcom!