OKRĘG 1

Załom – Kasztanowe, Dąbie, Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo, Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Majowe, Kijewo, Bukowe – Klęskowo, Słoneczne, Zdroje, Podjuchy, Żydowce – Klucz, Międzyodrze – Wyspa Pucka

Image

(...) różnice tylko nas wzbogacają. Dzięki nim stajemy się szlachetniejsi.

MAŁGORZATA
ŁABUŃ

To piękne być nauczycielem i patrzeć na młodych jak dorastają i uczą się człowieczeństwa. Na tym polega wychowanie. Tym się zajmuję.

Od 35 lat jestem pedagogiem, od 14 lat dyrektorem Szkoły Podstawowej  74. Tworzyłam jedną z pierwszych w Szczecinie klas integracyjnych.

To daje mi szansę zrozumienia różnych potrzeb ludzi.

Wiem, że inność  i różnice tylko nas wzbogacają. Dzięki nim stajemy się szlachetniejsi.  Jestem autorem własnego programu nauczania „Autoprezentacja jako forma zajęć budująca poczucie własnej wartości i kształtująca relacje rówieśnicze” . Między innymi tego uczę przyszłych nauczycieli jako wykładowca na wyższych uczelniach. Jestem współzałożycielem  Fundacji „Równajmy szanse”.  Działamy tam na rzecz rozwoju i poprawy jakości oświaty. Inicjujemy i popieramy wszelkie formy pomocy osobom niepełnosprawnym.

Żyję w myśl  zasady Lewisa Carroll’a, która wskazuje, że jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że "tylko to wszystko, co robimy dla innych,  jest tym, co naprawdę warto robić”.  Dlatego ważne jest dla mnie  bycie bliżej człowieka, niezależnie od tego ile ma lat.