OKRĘG V

powiat gryfiński, powiat myśliborski, powiat pyrzycki, powiat stargardzki

Image

Niemal każda miejscowość ma wyjątkowe miejsca (..) Działam, aby przetrwały dla przyszłych pokoleń.

Sławomir
Jasek

Nie zmieniaj miejsca zamieszkania. Zmieniaj miejsce, w którym mieszkasz. Zgodnie z taką zasadą działam.

Mam 40 lat. Jestem absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Socjologii oraz Studiów Podyplomowych na kierunku Zarządzanie Projektami Europejskimi (Uniwersytet Szczeciński).

Od ponad dziesięciu lat moje życie zawodowe i aktywność społeczna powiązane są z funduszami europejskimi. Działam w kilku organizacjach pozarządowych, które wspieram wiedzą i doświadczeniem. Szczególnie bliskie są mi działania, których celem jest ochrona dziedzictwa architektonicznego naszego regionu.

Jezeli

nie będziemy skutecznie działać aby chronić nasze dziedzictwo, stracimy to co piękne w naszym otoczeniu.

Nasze całe województwo, niemal każda miejscowość ma wyjątkowe miejsca, niezwykłe budowle, pałace, parki. Zwrócicie na nie uwagę. Ja działam, aby przetrwały dla naszych dzieci i wnuków, dla przyszłych pokoleń. Myślę, że warto. Dlatego proszę o Wasze wsparcie w wyborach do Sejmiku Województwa.