OKRĘG 1

miasto Szczecin, powiat policki

Image

Każdy z nas wie, jak ważne są bezpieczeństwo, zdrowie i pomoc.

dr n.med.

Maria
Ilnicka-Mądry

Nauczyłam się słuchać i rozumieć ludzi. Wiem jak ważne jest bezpieczeństwo, zdrowie i pomoc. Jestem lekarzem.

Mam doświadczenie i  wieloletnią praktykę w  służbie zdrowia. Mam za sobą czterdzieści lat pracy w zawodzie lekarza, doświadczenia w zarządzaniu w przychodniach i szpitalu klinicznym.  Przez te lata nauczyłam się słuchać i zrozumieć ludzi , tych starszych i młodszych. Pomagać im. 

Dziś dobrze wiem...

jak ważne  są bezpieczeństwo, zdrowie  i pomoc. Wiem też, że problemy z ochroną zdrowia wynikają nie tylko z braku pieniędzy,  lecz często ze złej organizacji i wadliwego systemu.

Siły i radości dodaje mi rodzina : mąż, córki ze swoim mężami, a w szczególności dwaj wspaniali wnukowie.

Jestem pełnomocnikiem ds społecznych Prezydenta Szczecina Piotra Krzystka, a także radną sejmiku województwa. Wciąż zajmuję się zdrowiem i chcę brać udział w tworzeniu  takiego systemu opieki, który będzie bezpieczny i dostępny dla potrzebujących.

 

 

 

Kontakt

 

           ammadry@poczta.onet.pl