OKRĘG 1

miasto Szczecin, powiat policki

Image

Praca jest moją największą pasją. Uśmiech dziecka jest najcenniejszą nagrodą za włożony trud.

Ewangelu
Ekaterini

Jestem magistrem fizjoterapii. Posiadam certyfikaty uprawniające do pracy z niemowlętami i małymi dziećmi. Pierwszą pracę podjęłam w Ośrodku dla Dzieci Kalekich w Policach. Następnie, po decyzji moich rodziców o powrocie do Grecji, pracowałam zawodowo w Atenach w Centrum Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży. Po powrocie do Polski rozpoczęłam pracę w Wojewódzkim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Szczecinie. Przepracowałam tam blisko 20 lat. Dzisiaj jestem współzałożycielem Gabinetów Rehabilitacji i Terapii Dziecięcej Corecta w Szczecinie. Zdecydowałam się kandydować do Sejmiku Województwa, aby wykorzystując moje doświadczenie zawodowe aktywnie nieść pomoc dzieciom.

Robię to,

ponieważ chcę wspierać programy mające na celu wspomaganie prawidłowego rozwoju ruchowego dzieci i młodzieży w całym Województwie.

Oprócz pracy zawodowej, społecznie działam na rzecz Stowarzyszenia Greków Pomorza Zachodniego, Ellas-Parea. Pełnię funkcję Przewodniczącej Stowarzyszenia. Jestem

również członkiem rady parafialnej w Cerkwi Prawosławnej Św. Mikołaja w Szczecinie. Za pracę dla dobra Cerkwi, zostałam nagrodzona przez Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny Orderem Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny.