OKRĘG 1

miasto Szczecin, powiat policki

Image

Edukacja wymaga zaangażowania!

Dyrektor XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie

Cezary
Urban

Od 22 lat jestem dyrektorem szczecińskiej „Trzynastki” - najlepszego liceum w Polsce, które posiada tytuł „Najlepszej szkoły 20-lecia” oraz SzkołyPodstawowej nr 6, wcześniej także Gimnazjum nr 16.

Jestem nauczycielem matematyki, absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego, posłem na Sejm VI Kadencji, a od 2002 roku także Honorowym Ambasadorem Szczecina. Szkoła, którą kieruję od lat należy do najlepszych. W latach 2004-2010
zajmowała I miejsce w Polsce w rankingu szkół ponadgimnazjalnych organizowanym przez „Rzeczpospolitą” i miesięcznik edukacyjny „Perspektywy”. Od trzech lat, XIII LO jest znowu liderem, a dodatkowo w roku 2018 zostało najlepszym liceum 20-lecia!

Wszystko to

jest możliwe dzięki codziennemu zaangażowaniu w sprawy uczniów i nauczycieli. One są mi najbliższe, dlatego na sprawach dobrej szkoły chcę się skupić.
Wyznaczam sobie konkretne cele:
• Podniesienie jakości kształcenia w zachodniopomorskich
szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
• Poprawa wyników egzaminów zewnętrznych
uczniów z naszego regionu.
• Opracowanie i wprowadzenie systemu
zachęcającego najlepszych studentów
do pracy w zawodzie nauczyciela.
• Podwyższenie poziomu doskonalenia nauczycieli.

W wolnych chwilach gram w tenisa i chodzę po górach.