OKRĘG 1

miasto Szczecin, powiat policki

Image

Pomoc drugiemu (...) jest najważniejsza. Ta zasada porządkuje wszystko.

Beata
Bugajska

Kiedyś zaczęłam stawać w obronie osób starszych, zwracać uwagę na to, że w każdym wieku mamy prawo do rozwoju, a starsi potrzebują młodych, tak samo, jak młodzi starszych. Oczywiste? Dla mnie tak.

Pomoc drugiemu człowiekowi jest najważniejsza. Ta zasada porządkuje wszystko. Dzięki niej jestem dziś profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego, pedagogiem,  dyrektorem Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Szczecinie. Dzięki niej  moją największą pasją stała się gerontologia, czyli nauka o starzeniu się i starości człowieka. Ludzie starsi mogą żyć godnie, ciekawie i ekscytująco, czyli po prostu dobrze i szczęśliwie. Udowadniają to moi przyjaciele z  Uniwersytetu Trzeciego Wieku w  Szczecinie i  Szczecińskiego  Humanistycznego Uniwersytetu Seniora. Razem działamy w Miejskiej i Regionalnej Radzie Seniorów. Nasza codzienna współpraca, podobnie jak moja praca naukowa, daje wiele radości, czasem przynosi nagrody, takie jak: Zachodniopomorski Nobel w kategorii nauk humanistycznych, czy też tytuł Szczecinianki Roku za wieloletnią pracę społeczną na rzecz seniorów.

Dlaczego o tym wspominam?

Bo widzę potrzebę zmian w regionie. Współpracuję z Uniwersytetami Trzeciego Wieku i wiem, że razem możemy zrobić więcej z myślą o potrzebach zdrowotnych, opiekuńczych, mieszkaniowych i edukacyjnych najstarszego pokolenia. Jako nauczyciel akademicki włączam studentów w międzypokoleniowe działania. Za ważne uważam wsparcie rodzin, które opiekują się swoimi bliskimi. W Szczecinie wprowadzamy, niespotykane dotąd w Polsce, świadczenie dla opiekunów osób starszych – bon opiekuńczy: „Alzheimer 75”. Przenieśmy te doświadczenia na cały region! Wiem jak to zrobić, bo zajmuję się tym na co dzień. Wiem, bo to moja pasja.